เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กาสะลองคำ (Radermachera ignea)
โดยเป็นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานให้เป็นไม้ประจำจังหวัดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดเชียงราย

ชื่อวิทยาศาสตร์  Radermachera ignea (Kurz) Steenis

วงศ์  BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ  Tree Jasmine

ชื่ออื่น  กากี  สำเภาหลามต้น จางจืด สะเภา อ้อยช้าง ปีบทอง

ไม้ต้น  ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 6 – 20 เมตร เรือนยอดรูปไข่แคบโปร่ง ลำต้นเปลาตรง

เปลือก  สีน้ำตาล เทา หรือน้ำตาลเข้ม

ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกตรงข้ามกัน ใบย่อย  2 – 5  คู่   แผ่นใบรูปรีแกมรูปใบหอกถึง รูปไข่แกมรูปใบหอก หรือขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 2 – 5 ซม. ยาว 5 – 12 ซม. ปลายแหลมเป็นติ่ง โคนสอบแหลม ขอบใบเรียบ

ดอก  สีเหลืองอมส้ม หรือสีส้ม ออกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้น กระจุกละ 5 – 10 ดอก ทะยอยบาน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 4 – 7 ซม. ปลายเป็นแฉกสั้น ๆ 5 แฉก ผลเป็นฝัก ยาว 26 – 40 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก

เมล็ด  แบนมีปีก

นิเวศวิทยา ขึ้นตามธรรมชาติบนเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้น ทางภาคเหนือ

ออกดอก มกราคม – เมษายน ผลัดใบก่อนออกดอก

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่งและหน่อ

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ