เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

สถานีตำรวจ

หมายเลขสถานีตำรวจ เชียงราย

สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์
สถานีตำรวจทางหลวง 0 5374 2441
บริการข้อมูลข่าวสาร 1672
สำนักงานข่าวสารการท่องเที่ยว 0 5371 7433
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 0 5371 7779
สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง 0 5378 3445
สถานีตำรวจภูธรเชียงของ 0 5379 1426
สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน 0 5377 7111
สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง 0 5379 0090
สถานีตำรวจภูธรขุนตาล 0 5365 7034
สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง 0 5367 5694
สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ 0 5360 5295
สถานีตำรวจภูธรแม่จัน 0 5371 1444
สถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์ 0 5378 9508
สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง 0 5376 7109
สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว 0 5377 8199
สถานีตำรวจภูธรแม่สาย 0 5373 1444
สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย 0 5378 6004
สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว 0 5373 7191
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย 0 5371 1588
สถานีตำรวจภูธรป่าแดด 0 5376 1012
สถานีตำรวจภูธรพาน 0 5372 1515
สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย 0 5379 9113
สถานีตำรวจภูธรเทิง 0 5379 4405
สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย 0 5376 9236
สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง 0 5395 3155
สถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น 0 5360 8318
สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า 0 5378 1466