เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและข้อมูลการท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและข้อมูลการท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและข้อมูลการท่องเที่ยว

หน่วยงาน/บริการ หมายเลขโทรศัพท์
บริการรถพยาบาล 1669
บริการสอบถามข้อมูล 1113
สายด่วนตำรวจ 191
ศูนย์ดับเพลิงเชียงราย 199
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ 1192
สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 2 0 5374 4674
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงของ 0 5379 1663
เชียงแสน 0 5374 0249
แม่สาย 0 5373 1008
สำนักงานการท่องเที่ยว
สถานีตำรวจทางหลวง 0 5374 2441
บริการข้อมูลข่าวสาร 1672
สำนักงานข่าวสารการท่องเที่ยว 0 5371 7433
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 0 5371 7779