เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย*
**รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
1.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,000 บาทต่อเดือน
2.พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,450 บาทต่อเดือน
**ผู้ประสงค์จะสม้ครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม-11 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-744698