เชียงราย อินโฟ

ข้อมูลข่าวสาร ของคนเชียงราย

เชียงรายเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชียงรายเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 จังหวัดเชียงรายเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่

วันนี้(7 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมส่งเสริมและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีนโยบายให้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนคุณธรรม สินค้าทางการเกษตรของผู้ประกอบการ ชุมชน และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานร่วมบูรณาการดำเนินการ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการ ชุมชน และช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้

 

 

ซึ่งกิจกรรมตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” โดยกิจกรรมจะมีทุก ๆ วันศุกร์ เริ่มเปิดเป็นวันแรกในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งคาดว่าโครงการจะสิ้นสุดในที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. ณ บริเวณถนนริมน้ำกก หลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยจะมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วม อาทิ กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ กลุ่มสุขาวดีผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย ชุมชนเวียงกาหลง (เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง) กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ชุดแกะสลักไม้วิถีชีวิตเคลื่อนไหวได้ ชุมชนคุณธรรมกลุ่มแกะสลักไม้(สล่าคำจันทร์ ยาโน) และอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้กาดฮิมน้ำกก รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า รับจำนวนจำกัด ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผ่านเพจFacebook “กาดฮิมน้ำกก Rimkok Culture Market” และประกาศผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ท้ายนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้า แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นคนเมืองชาวล้านนา พร้อมทั้งฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ให้เป็นล้านนาให้มากที่สุด ให้เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน พร้อมทั้งสินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น

ข่าวสารล่าสุด

เชิญร่วมกิจกรรม เตว ล่น ตวย ดอย ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกกรรม เดินวิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย “เตว ล่น ตวย ดอย” ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย นำทูลเ

อ่านเพิ่มเติม >

ขอเชิญเที่ยวงานดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญเที่ยวงานดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ** พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ ที่19 พ

อ่านเพิ่มเติม >

คนรักชากาแฟห้ามพลาด! Back to Origin 2022 16 – 20 พ.ย. 2565 นี้

คนรักชากาแฟห้ามพลาด! Back to Origin 2022 16 – 20 พ.ย. 2565 นี้ @ล้านเมือง วิลเลจ เชียงราย พบกับเทศกาลชาและกาแฟที่จะพาคุณให้เข้าถึงแก่นแท้ของต้นตำรับ พร้อมไฮไลต์กิจกรรมเด็ดๆ มากมายรอคุณอยู่ เช่น

อ่านเพิ่มเติม >

เชียงรายเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 จังหวัดเชียงรายเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ วันนี้(7 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียง

อ่านเพิ่มเติม >