รายชื่อโรงพยาบาลหมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์0 5371 1300
โรงพยาบาลเชียงแสน0 5377 7317
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช0 5371 7649
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์0 5391 0999
โรงพยาบาลขุนตาล0 5360 6221
โรงพยาบาลแม่จัน0 5377 1300
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0 5373 0191
โรงพยาบาลแม่ลาว0 5360 3113
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0 5379 1206
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0 5360 3123
โรงพยาบาลแม่สาย0 5373 1300
โรงพยาบาลแม่สรวย0 5378 6017
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค0 5371 1366
โรงพยาบาลป่าแดด0 5365 4479
โรงพยาบาลพาน0 5372 1345
โรงพยาบาลอำเภอพญาเม็งราย0 5379 9033
โรงพยาบาลเทิง0 5379 5259
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0 5395 3137
โรงพยาบาลเวียงแก่น0 5360 8146
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0 5378 1342
คลินิกทันตแพทย์ 
คลินิกบ้านรักฟัน0 5374 5042
คลินิกปกรณ์ทันตกรรม0 5379 5846
คลินิกประจักษ์ทันตกรรม0 5371 4724
คลินิกทันตแพทย์สมพงษ์0 5371 1741
ทันตศิลป์รักษาฟัน0 5372 1368
คลินิกยิ้มสวย0 5371 1733
สถานที่หมายเลขโทรศัพท์
สถานีตำรวจทางหลวง0 5374 2441
บริการข้อมูลข่าวสาร1672
สำนักงานข่าวสารการท่องเที่ยว0 5371 7433
สถานีตำรวจท่องเที่ยว0 5371 7779
สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง0 5378 3445
สถานีตำรวจภูธรเชียงของ0 5379 1426
สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน0 5377 7111
สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง0 5379 0090
สถานีตำรวจภูธรขุนตาล0 5365 7034
สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง0 5367 5694
สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ0 5360 5295
สถานีตำรวจภูธรแม่จัน0 5371 1444
สถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์0 5378 9508
สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง0 5376 7109
สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว0 5377 8199
สถานีตำรวจภูธรแม่สาย0 5373 1444
สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย0 5378 6004
สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว0 5373 7191
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย0 5371 1588
สถานีตำรวจภูธรป่าแดด0 5376 1012
สถานีตำรวจภูธรพาน0 5372 1515
สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย0 5379 9113
สถานีตำรวจภูธรเทิง0 5379 4405
สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย0 5376 9236
สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง0 5395 3155
สถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น0 5360 8318
สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า0 5378 1466
หน่วยงาน/บริการหมายเลขโทรศัพท์
บริการรถพยาบาล1669
บริการสอบถามข้อมูล1113
สายด่วนตำรวจ191
ศูนย์ดับเพลิงเชียงราย199
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์1192
สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 20 5374 4674
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงของ0 5379 1663
เชียงแสน0 5374 0249
แม่สาย0 5373 1008
สำนักงานการท่องเที่ยว
สถานีตำรวจทางหลวง0 5374 2441
บริการข้อมูลข่าวสาร1672
สำนักงานข่าวสารการท่องเที่ยว0 5371 7433
สถานีตำรวจท่องเที่ยว0 5371 7779